Zajęcia wspomagające dla uczniów

Co to są zajęcia wspomagające?

Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Będą odbywały się wyłącznie w szkole. Mogą w nich uczestniczyć chętni uczniowie.

 

Nasi uczniowie korzystali z tego projektu z następujących przedmiotów:

język polski 

matematyka 

język angielski