Zajęcia dodatkowe w SP nr 1 w Czarnej Górze

Rok szkolny 2022/2023

Zajęcia prowadzone w ramach projektu unijnego

„Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu”:

 

Nazwa zajęć

Dni tygodnia, godzina

Zajęcia rozwijające zainteresowania z fizyki

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania z biologii

 środa, godz. 13.35 - 14:20 (klasa 5)

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z biologii

piątek, godz. 8:55 - 9:40 (klasa 6)

 

 

 

Zajęcia prowadzone w ramach projektu "Aktywny powrót"

Poniedziałek, 15.45 - 17.15

Piątek, 16.45 - 18.15

Klasy 4 - 6

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

DNI TYGODNIA, GODZINY, GRUPY

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

SKS

poniedziałek, 12.45 - 13.30 (klasy 1-2)

poniedziałek, 14.20 - 15.05 (sks z badmintona)

Renata Haładyna

Zespół góralski

piątek, godz. 13:35 - 14:20

Marian Kikla, Renata Kamińska

Nauka gry na instrumentach ludowych 

środa, godz. 13:35 - 14:20

Marian Kikla