Hymn Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Kingi

HYMN  SZKOŁY

Patronko nasza, Kingo Królowo

W dziejowych mrokach Twa postać lśni-

Cnót Twoich blaskiem rozświeć na nowo

Ojczystej ziemi pochmurne dni.

I racz nie gardzić tymi prośbami,

Patronko nasza ,módl się za nami.

 

Ty, któraś Polsce sól niosła w dani,

Nasz lud górniczy w opiece miej.

Strzeż go w podziemiach, przesławna Pani,

Od złej przygody zachować chciej.

Ratuj nas, wspieraj Twymi modłami

Patronko nasza, módl się za nami.