Zajęcia rozwijające zainteresowania

Prowadzący: Jarosław Kowalczyk

W naszej szkole zajecia rozwijające odbywają się:

Klasa 1: czwartek, godz. 11.50 - 12.35 (P. Halina Marcisz)

Klasa 2: piątek, godz. 12.45 - 13.30 (P. Alicja Kuchta)

Klasa 3: czwartek, 08.00 - 08.45 (P. Alicja Kuchta)

Klasa 7: piątek, 08.00 - 08.45 (P. Jarosław Kowalczyk, matematyka) 

Klasa 8: środa, 08.00 - 08.45 (P. Jarosław Kowalczyk, matematyka)