Zajęcia rozwijające zainteresowania

W naszej szkole zajecia rozwijające odbywają się:

Klasa 1: wtorek, godz. 8:55 - 9.40 (P. Wioleta Rzadkosz)

Klasa 2: piątek, godz. 8:00 - 8:45 (P. Halina Marcisz)

Klasa 3: wtorek, godz. 12:45 - 13:30 (P. Halina Marcisz)

Klasa 8: piątek, 13.35 - 14.20 (P. Katarzyna Piwowarczyk-Petr, język polski)