Zajęcia rozwijające zainteresowania

W naszej szkole zajecia rozwijające odbywają się:

Klasa 1: poniedziałek, godz. 11:45 - 12:30 (P. Renata Hełdak)

Klasa 2: wtorek, godz. 8:00 - 8:45 (P. Barbara Budz)

Klasa 3: poniedziałek, godz. 13:30 - 14:15 (P. Barbara Budz)

Klasa 8: poniedziałek godz. 8:00 - 8:45 (P. Katarzyna Piwowarczyk-Petr, język polski)

Klasa 8: wtorek godz. 8:00 - 8:45 (P. Magdalena Więckiewicz, język angielski)

Klasa 7: czwartek godz. 8:00 - 8:45 (P. Magdalena Więckiewicz, język angielski)