Rada Pedagogiczna

DYREKTOR: mgr Renata Kamińska - ed. wczesnoszkolna,  wychowanie do życia w rodzinie

mgr  Renata Haładyna - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Renata Hełdak - chemia, biologia, edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Budz - edukacja wczesnoszkolna

mgr Budz Justyna - wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Dziedzic - język niemiecki

mgr  Anna Jezierczak - logopedia

mgr Kikla Marian - historia, muzyka, plastyka

mgr Kowalczyk Jarosław - matematyka

mgr Małgorzata Trzop - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, pedagog szkolny

mgr Marcisz Halina - świetlica szkolna

mgr Ojciec  Benedykt  - religia

mgr  Bogdan  Pietrzyk- informatyka, technika

mgr Katarzyna Piwowarczyk-Petr  - j. polski, biblioteka

mgr Dominik Remiasz - geografia

mgr  Wioleta  Rzadkosz - edukacja przedszkolna, geografia, przyroda

mgr  Małgorzata  Trzop - pedagog szkolny, pedagog specjalny

mgr  Katarzyna Twardosz - edukacja  przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr  Magdalena Więckiewicz - j. angielski

mgr  Elżbieta  Wolanin- fizyka

mgr Dorota Wojnarowicz - psycholog szkolny

Godziny dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców

Barbara Budz           środa 10:35 - 11:35                                                                                                                 

Justyna Budz            pierwszy wtorek w miesiącu 12:10 - 12:40

Anna Dziedzic           pierwszy poniedziałek w miesiącu 11:20 - 11:50 

Jerzy Faryj                 czwartek 12:40 - 13:10                       

Renata Haładyna      środa 11:30 - 12:30           

Renata Hełdak          poniedziałek 7:45 - 8:45                           

Anna Jezierczak        pierwszy czwartek w miesiącu 15:10 - 15:40                      

Renata Kamińska      piątek 11:20 - 12:20                        

Marian Kikla              poniedziałek 13:25 - 14:25                                

Jarosław Kowalczyk  środa 8:15 - 8:45; piątek 8:15 - 8:45                     

Bogdan Pietrzyk        piątek 13:45 - 14:15                                      

Katarzyna Piwowarczyk-Pter  wtorek 7:50 - 8:50

Dominik Remiasz       pierwszy piątek w miesiącu 7:30 - 8:00

Małgorzata Trzop       poniedziałek 7:40 - 8:00; środa 7:40 - 8:00

Katarzyna Twardosz    wtorek 10:00 - 10:30; środa 9:00 - 9:30

Magdalena Więckiewicz czwartek 8:45 - 9:35; piątek 9:25 - 9:35     

Dorota Wojnarowicz pierwszy czwartek w miesiącu 14:15 - 15:00                             

Elżbieta Wolanin         pierwsza środa w miesiącu 12:45 - 13:15                    

 

Spotkania z rodzicami:

wrzesień 2023 r.  – Spotkanie organizacyjne.

listopad 2023 r. – Omówienie wyników nauczania, sprawy bieżące.

luty 2024 r. – Podsumowanie pracy za pierwszy okres.

maj 2024 r. – Omówienie wyników nauczania, sprawy bieżące.