Rada Pedagogiczna

DYREKTOR: mgr Renata Kamińska - ed. wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Haładyna Renata - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Iwan-Baran Monika - chemia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Budz Justyna - wiedza o społeczeństwie

mgr Jezierczak Anna - logopedia

mgr Kikla Marian - historia, j. niemiecki, muzyka, plastyka

mgr Kowalczyk Jarosław - matematyka, biologia, 

mgr Kuchta Alicja - ed. wczesnoszkolna

mgr Wioleta Rzadkosz - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

mgr Marcisz Halina - ed. wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Ojciec Nikodem - religia

mgr Pietrzyk Bogdan - informatyka, technika

mgr Piszczek Małgorzata - matematyka

mgr Piwowarczyk-Petr Katarzyna - j. polski, biblioteka

mgr Remiasz Dominik - geografia

mgr Rzadkosz Wioleta - ed. przedszkolna, geografia, przyroda

mgr Trzop Małgorzata - pedagog szkolny

mgr Twardosz Katarzyna - ed. przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Więckiewicz Magdalena - j. angielski

mgr Wolanin Elżbieta - fizyka

 

Godziny dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców

Wojciech Buczek                        środa  13 : 35 – 14 : 05                                                                                               

Justyna Budz                               piątek 15 : 00 – 16 : 00 (drugi piątek w miesiącu)

Renata Haładyna                         wtorek 9 : 50 – 10 : 50

Renata Hełdak                             piątek  13 : 00 – 13 : 30   

Monika Iwan – Baran                 środa 16 : 00 – 16 : 30 (druga środa w miesiącu)

Anna Jezierczak                           środa 12 : 45 – 13 : 15

Renata Kamińska                         piątek  13 : 20 – 14 : 20 

Marian Kikla                                piątek 13 : 20 – 14 : 20 

Jarosław Kowalczyk                      wtorek 8 : 00 – 8  : 30, czwartek 9 : 00 – 9 : 30

Halina Marcisz                             czwartek 9 : 50 – 10 : 35, poniedziałek 11 : 50 – 12 : 15

Bogdan Pietrzyk                           czwartek 14 : 25 – 14 : 55

Małgorzata Piszczek                     wtorek 9 : 50 – 10 : 20 (drugi i czwarty  wtorek w miesiącu)

Katarzyna Piwowarczyk – Petr     poniedziałek 10 : 55 – 11 : 55 

Wioleta Rzadkosz                           piątek 7 : 50  –  8 : 50

Małgorzata Trzop                           poniedziałek  7 : 30 – 8 : 00

Magdalena Więckiewicz                 piątek 7 : 55 – 8 : 55

Elżbieta Wolanin                             środa 12 : 30 – 13 : 30 (druga środa w miesiącu)

 

Spotkania z rodzicami:

wrzesień 2022 r.  – Spotkanie organizacyjne.

listopad 2022 r. – Omówienie wyników nauczania, sprawy bieżące.

styczeń 2023 r. – Podsumowanie pracy za pierwszy okres.

maj 2023 r. – Omówienie wyników nauczania, sprawy bieżące.