Rada Pedagogiczna

DYREKTOR: mgr Renata Kamińska - ed. wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Haładyna Renata - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Iwan-Baran Monika - chemia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Budz Justyna - wiedza o społeczeństwie

mgr Jezierczak Anna - logopedia

mgr Kikla Marian - historia, j. niemiecki, muzyka, plastyka

mgr Kowalczyk Jarosław - matematyka, biologia, 

mgr Kuchta Alicja - ed. wczesnoszkolna

mgr Wioleta Rzadkosz - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

mgr Marcisz Halina - ed. wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Ojciec Nikodem - religia

mgr Pietrzyk Bogdan - informatyka, technika

mgr Piszczek Małgorzata - matematyka

mgr Piwowarczyk-Petr Katarzyna - j. polski, biblioteka

mgr Rzadkosz Wioleta - ed. przedszkolna, geografia, przyroda

mgr Trzop Małgorzata - pedagog szkolny

mgr Więckiewicz Magdalena - j. angielski

mgr Wolanin Elżbieta - fizyka