HISTORIA SZKOŁY  W  CZARNEJ  GÓRZE

Historia szkolnictwa w Czarnej Górze sięga XIX w, kiedy to Czarna  Góra należała administracyjnie do państwa węgierskiego. Ok. 1850 r.  została utworzona pierwsza szkoła dla całej wioski  w prywatnym budynku chłopskim. Uczęszczało do niej 49 uczniów,  zajęcia prowadzone były w jęz. słowackim.

 
W 1863 r. wybudowano na Sołtystwie pierwszy budynek szkolny, szkoła była 6-cio – klasowa, uczyło się ok. 50 dzieci. W 1904 r  rozpoczęła się nauka w jęz węgierskim i trwała  aż do zakończenia I Wojny Światowej.

 
W 1911 r. rząd węgierski nakazał wybudowanie 2 szkół w Czarnej Górze. W 1914r. oddano do użytku szkołę „pod górą”, a w 1915r. – szkołę „ za górą”. Wieś podzielono na 2 rejony szkolne.

 
Po zakończeniu I Wojny Światowej i po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej  nasza część Spisza  została przyłączona do państwa polskiego. Przystąpiono od razu do organizowania polskich szkół. Nadano im imiona – Królowej Jadwigi i Św. Kingi. Obie patronki były księżniczkami węgierskimi, później zamieszkały w Polsce i odegrały wielką rolę  w historii kraju. Ciekawostką jest fakt, że nasza szkoła otrzymała  imię Św, chociaż w tym czasie Kinga była tylko Błogosławioną.

 
Do II Wojny nasza szkoła była 6-cio, później 7-mioklasowa, z jęz. polskim wykładowym. Przy szkole działała Rada Szkolna Miejscowa, a opiekę sprawował zarząd gminy.

 
Pracę szkoły przerwał wybuch II Wojny Światowej. Czarna Góra została przyłączona do państwa słowackiego i znów językiem wykładowym został j.  słowacki. W czasie II Wojny    w  budynku szkoły stacjonowały wojska niemieckie. Zniszczono wówczas dokumenty szkolne, a sam budynek wymagał remontu. Po zakończeniu wojny powstała nowa szkoła 4- klasowa , w której uczył 1 nauczyciel. Od 1951 r. kierownikiem szkoły został p. Jan Budz. W 1955 r. było już 7 klas. Od 1959 r. rozpoczęał się nauka w jęz. polskim. W 1960 r. do szkoły doprowadzono prąd elektryczny, a w 1961 r,  założono linię telefoniczną. W 1963 r.– szkoła otrzymała pierwszy we wsi telewizor.W 1971 r. oddano do użytku drugą  nową część budynku szkolnego. W latach 1990 -1993 w szkole prowadzono naukę języka słowackiego, której zaprzestano z powodu braku chętnych uczniów.

 
 W październiku 2000 r. obchodziliśmy uroczyście 150 rocznicę powstania szkoły w Czarnej Górze -Zagórze.

 
Obecnie w naszej szkole uczy się ok. 50 dzieci, mamy 8 nauczycieli etatowych i 5 nauczycieli na część etatu. W ciągu ostatnich lat, dzięki przychylności władz Gminy Bukowina Tatrzańska  wykonano dużo prac remontowych – powstała salka gimnastyczna i pracownia komputerowa, mamy nowy dach, ogrodzenie szkoły, monitoring wizyjny, zrobiono generalny remont kanalizacji i własne głębinowe ujęcie wody, wymieniono okna i drzwi w całej szkole, a budynek został ocieplony. W ogrodzie szkolnym powstał plac zabaw dla dzieci, z którego korzystają tez mieszkańcy wsi.

 
Dzieci nasze uczestniczą w wielu konkursach, olimpiadach, a szczególne duże osiągnięcia mają  w sporcie. W Szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów, korzystamy tez z projektów unijnych (indywidualizacja nauczania, nauka pływania,  szkółka narciarska, wyposażenie klasy I, „Kolorowe przedszkola”, itp.