Rada Rodziców na rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący: Marzena Bafia

Zastępca: Beata Rzepiszczak

Skarbnik: Lucyna Sarna

 

Członkowie:

Oddział przedszkolny: Aneta Hudaczek

Kl. I – Mariola Wojeńska-Gogola

Kl. II – Sylwia Skarbińska-Koszut

Kl. III – Marzena Wojenski

Kl. IV – Dorota Gogola

Kl. V – Anita Gil

Kl. VI – Małgorzata Szymańczyk

Kl. VII – Anna Kaczanowska

Kl. VIII – Anna Jezierczak