SKS

Od stycznia 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Kingi w Czarnej Górze przystąpiła do projektu Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego. W ramach tego projektu szkoła otrzymuje każdego roku drobny sprzęt sportowy, a uczniowie klas IV - VIII mają możliwość korzystania z 70 - ciu godzin zajęć dodatkowych z SKS - u w ciągu roku kalendarzowego.

Zachęcamy wszystkich uczniów do korzystania z takiej możliwości.