Aktywny powrót do szkoły

„Aktywny powrót do szkoły po pandemii” to program Ministerstwa Edukacji i Nauki przygotowany we współpracy z akademiami wychowania fizycznego z całej Polski. Do projektu zostali zaangażowani najlepsi akademicy, którzy będą dzielić się wiedzą i umiejętnościami przydatnymi w pracy z młodymi ludźmi.

Podczas szkoleń nauczyciele dowiedzą się m.in. jak przeciwdziałać skutkom bezczynności ruchowej (hipokinezji), izolacji społecznej czy innym skutkom zdrowotnym, które pojawiły się w związku z pandemią. Szkolenia będą miały charakter kompleksowy i obejmą również zagadnienia psychologiczne.

 

Zajęcia prowadzi pani Renata Haładyna.