Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu

Harmonogram zajęć 

Regulamin

Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składają się:

  • formularz zgłoszeniowy

  • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  • regulamin projektu i rekrutacji;

-  Dodatkowo po zakwalifikowaniu się do projektu, Uczestnik  projektu zobowiązany będzie  do podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie  oraz  Umowy uczestnictwa  nie później niż w pierwszym dniu otrzymania wsparcia.

W.w. druki zamieszczamy poniżej:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (uczeń).doc

Umowa (uczeń).doc 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (uczeń).doc

Regulamin projektu i rekrutacji.pdf

 

 

Zajęcia prowadzone w ramach projektu unijnego „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu”

w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnej Górze:

 

 

Nazwa zajęć

Dni tygodnia, godzina

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego

Wtorek, godz. 15.00 – 15.45

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Środa, 14.25 – 15.10

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Wtorek, godz. 15.00 – 16.30

(co 2 tygodnie)

Zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki

Sobota, godz. 9.10 – 11.25

(co 3 tygodnie)

Zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii

Czwartek, godz. 14.30 – 16.00   

(co dwa tygodnie)

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii

Poniedziałek, godz. 15.30 – 17.00

Zajęcia rozwijające zainteresowania z geografii

Wtorek, godz. 14.30 – 15.15

Zajęcia rozwijające zainteresowania z fizyki

Środa, godz. 15.15 – 16.00

Zajęcia rozwijające zainteresowania z biologii

Czwartek, godz. 14.30 – 16.00 (co dwa tygodnie)

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii

Poniedziałek, godz. 14.00 – 15.30

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Czwartek, godz. 13.35 – 14.20 (kl. 5 i 6)

Piątek, godz. 13.35 – 14.20 (kl. 7)

Zajęcia logopedyczne

Grupa I: środa, godz. 12.45 – 13.30

Grupa II: środa, godz. 13.00 – 13.45

Grupa III: środa, godz. 14.15 – 15.00