Misje ze Św. Kingą

27.05.2024 r. - 29.05.2024 r.

W dniach 27 - 29 maja uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w misjach świętych prowadzonych przez Ojca Ireneusza. Jego nauki wprowadziły nas w stan refleksji i przemyśleń. W ostatnim dniu odbyła się uroczysta msza święta, na której dziękowaliśmy Patronce naszej szkoły za opiekę nad naszą społecznością i prosiliśmy Boga, przez Jej wstawiennictwo, o dalszą opatrzność nad nami.