Warsztaty: "Właściwa komunikacja uczeń - nauczyciel- rodzic."

24.04. 2024 r.

24 kwietnia uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w warsztatach z psychologami na stałe pracującymi w Poradni Psychologiczno-Prdagogcznej w Zakopanem. Tematem głównym były prawidłowe relacje między rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami.  Wszyscy uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w  zajęciach.