Różaniec

W ramach propagowania modlitwy różańcowej 27 października odbył się szkolny różaniec, w którym uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Parafia upominkami w tym roku nagrodziła wszystkioh uczniów,  którzy systematycznie przez cały październik włączali się we wspólną modlitwę.