Konkurs plastyczny "Kurierzy Tatrzańscy farbą i kredką"

Cele konkursu:

  • ujawnienie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie własnych dzieł,

  • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzację różnych form plastycznych,

  • budowanie postawy obywatelskiej, upowszechnianie i promowanie kultury oraz tradycji własnego regionu/narodu,

  • samodzielne poszukiwanie wiadomości związanych z tematyką konkursu,

  • rozpowszechnianie wiedzy na temat historii II wojny światowej na Podtatrzu.

Naszą szkołę reprezentowała Sara Ondyczy z klasy szóstej.    :)