Śniadanie w Soplicowie

14.11.2022 r.

Po szczegółowej lekturze epopei uczniowie klasy VIII  przygotowali krótką prezentację na temat: "Co jadano w Soplicowie?". Uczniowie w kreatywny sposób porównywali śniadanie w Soplicowie z tym jadanym współcześnie.