XI Małopolski Konkurs Fotograficzny "Leśne Inspiracje"

Cel i temat konkursu

  1. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania oraz szacunku dla przyrody, potrzeby jej ochrony, ukazanie bogactwa przyrodniczego Małopolski, a szczególnie lasów,  uświadamianie i zrozumienie roli lasu w życiu każdego człowieka, a także edukacja z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jak również inspirowanie do zainteresowania sztuką  fotografii przyrodniczej.
  2. W 2022 roku temat konkursu brzmi "Piękno lasu".

Naszą szkołę rezprezentuje uczennica klasy czwartej - Nadia Bafia.