Wycieczka do kina klasy 7 i 8

13.12.2021 r.

W poniedziałek 13 grudnia uczniowie klas 7 i 8 cieszyli się filmem pt. "King Richard: Zwycięska rodzina." w kinie Tatry w Nowym Targu. 

Główne cele wycieczki to:

  • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej,
  • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz w środkach transportu,
  • integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej.

Wszystkim uczniom należał się ten odpoczynek po kilku miesiącach wytężonej nauki.