Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze są propozycją skierowaną do uczniów mających problemy z opanowaniem umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, a szczególnie do uczniów ze specyficznymi trudnościami, np. dysleksją, dysgrafią czy dyskalkulią. Celem  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju uczniom z trudnościami na miarę ich możliwości w tym:

- umożliwienie uczniom opanowanie i doskonalenie podstawowych umiejętności czytania, pisania, liczenia, rozwiązywania zadań z treścią,

- wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych,

- przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych tj. trudności w czytaniu , pisaniu, liczeniu, rozwiązywaniu zadań z treścią.

 

Nazwa zajęć

Prowadzący

Data i godzina

Matematyka

Jarosław Kowalczyk

Wtorek, godz. 15.00 – 16.30 (co 2 tygodnie)

Język angielski

Katarzyna Walas

Środa, 14.25 – 15.10

Biologia

Renata Hełdak

Poniedziałek, godz. 14.00 – 15.30

Chemia

Renata Hełdak

Poniedziałek, godz. 15.30 – 17.00