Zajęcia dodatkowe w SP nr 1 w Czarnej Górze

Rok szkolny 2021/2022

Zajęcia prowadzone w ramach projektu unijnego

„Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu”:

 

Nazwa zajęć

Dni tygodnia, godzina

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego

Czwartek, godz. 15.15 – 16.00

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Środa, 15.15 – 16.45

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Poniedziałek, 13.35 - 14.20

Zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki

Poniedziałek, 12.45 - 13.30

Zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii

Środa, godz. 15.15 – 16.00   

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii

Czwartek, godz. 14.25 – 15.10

   15.15 – 16.00

Zajęcia rozwijające zainteresowania z geografii

Piątek, godz. 13.35 – 14.20

Zajęcia rozwijające zainteresowania z fizyki

Środa, godz. 14.25 – 15.10

Zajęcia rozwijające zainteresowania z biologii

Piątek, godz. 14.25 – 15.10

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii

Wtorek, godz. 11.50 – 12.35

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Wtorek, godz. 15.45 – 16.05

Wtorek, godz. 16.05 – 16.30

Zajęcia logopedyczne

Grupa I: piątek, godz. 11.50 – 12.35

Grupa II: piątek, godz. 12.45 – 13.30

Grupa III: piątek, godz. 13.30 – 14.15

 

 

Zajęcia prowadzone w ramach projektu "Aktywny powrót"

Środa: 15.30 - 16.15

Klasy 4 - 6

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

DNI TYGODNIA, GODZINY, GRUPY

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

SKS

Środa: 16:15 - 17.15

Piątek: 14.30 - 15.30

Renata Haładyna

Zespół góralski

 

Halina Marcisz, Marian Kikla, Renata Kamińska

Nauka gry na instrumentach ludowych 

 

Marian Kikla

Kółko ortograficzne

 

Alicja Kuchta

 

Zajęcia odpłatne

Zajęcia sportowe: piłka nożna

Do końca października:

poniedziałek: 13.00 - 14.30 (kl. 1-3)

14.30 - 16.00 (kl. 4-6)

czwartek: 14.30 - 16.00 (wszyscy)