Zajęcia dodatkowe w SP nr 1 w Czarnej Górze

Zajęcia prowadzone w ramach projektu unijnego

„Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu”:

 

 

Nazwa zajęć

Dni tygodnia, godzina

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego

Wtorek, godz. 15.00 – 15.45

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Środa, 14.25 – 15.10

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Wtorek, godz. 15.00 – 16.30

(co 2 tygodnie)

Zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki

Sobota, godz. 9.10 – 11.25

(co 3 tygodnie)

Zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii

Czwartek, godz. 14.30 – 16.00   

(co dwa tygodnie)

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii

Poniedziałek, godz. 15.30 – 17.00

Zajęcia rozwijające zainteresowania z geografii

Wtorek, godz. 14.30 – 15.15

Zajęcia rozwijające zainteresowania z fizyki

Środa, godz. 15.15 – 16.00

Zajęcia rozwijające zainteresowania z biologii

Czwartek, godz. 14.30 – 16.00 (co dwa tygodnie)

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii

Poniedziałek, godz. 14.00 – 15.30

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Czwartek, godz. 13.35 – 14.20 (kl. 5 i 6)

Piątek, godz. 13.35 – 14.20 (kl. 7)

Zajęcia logopedyczne

Grupa I: środa, godz. 12.45 – 13.30

Grupa II: środa, godz. 13.00 – 13.45

Grupa III: środa, godz. 14.15 – 15.00

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

SKS

Renata Haładyna

Zespół góralski

Halina Marcisz, Marian Kikla, Renata Kamińska

Nauka gry na instrumentach ludowych 

Marian Kikla

Kółko ortograficzne

Alicja Kuchta