Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Kingi w Czarnej Górze