Rada Rodziców na rok szkolny 2020/2021

Przewodniczący: Marzena Bafia

Zastępca: Beata Rzepiszczak

Skarbnik: Lucyna Sarna