Rada Rodziców na rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący: Marzena Bafia

Zastępca: Beata Rzepiszczak

Skarbnik: Lucyna Sarna

 

Członkowie:

Oddział przedszkolny: Anna Kaczanowska

Kl. I – Renata Hełdak

Kl. II – Ewa Sarnova

Kl. III – Marzena Wojenski

Kl. IV – Alina Jezierczak

Kl. V – Maria Ondyczy

Kl. VI – Sylwia Koszut

Kl. VII – Katarzyna Gogola

Kl. VIII – Grażyna Rzpiszczak