BohaterOn - włącz historię!

04.10-17.11.2021 r.

Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji projektu BohaterOn - włącz historię! Na podstawie materiałów edukacyjnych otrzymanych od organiztora nauczyciele na lekcjach wychowawczych przeprowadzili z uczniami zajęcia dotyczące Powstania Warszawskiego. Po zapoznaiu się z tematem uczniowie przygotowali życzenia dla Powstańców Warszawskich w formie plakatów oraz laurek. Udział w kampanii BohaterOn pozwolił wyrazić wdzięczność i pamięć. Akcja była piękną lekcją patriotyzmu i historii naszej Ojczyzny. Kartki z życzeniami zostały wysłane na adres fundacji, która przekaże je honorowym odbiorcom. 

Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w realizację akcji BohaterOn.

Koordynator szkolnego projektu

Katarzyna Piwowarczyk-Petr