Edukacja polonistyczna w klasie III

Klasa III w ramach zajęć z edukacji polonistycznej omawiała twórczość pisarzy dla dzieci. Uczniowie mieli za zadanie wykonać plakat lub pracę plastyczną na temat twórczości ulubionego pisarza podpierając się wiadomościami wyszukanymi w internecie, bibliotece szkolnej lub innych dostępnych źródłach wiedzy. Plakaty zostały wykonane przepięknie z dużym zaangażowaniem.