Powiatowy Konkurs Plastyczny "Praca Ratowników TOPR"

Naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Plastycznym "Praca Ratowników TOPR" reprezentowali:

Magdalena Gogola

Sara Ondyczy

Antoni Szymańczyk

Krzysztof Jezierczak

Wojciech Hełdak

Marcin Sarna

 

Cele konkursu:

  • propagowanie pozytywnych wartości i postaw w procesie wychowania i kształcenia

  • przentowanie dzieciom i młodzieży sylwetki ratownika TOPR jako autorytetu godnego naśladowania

  • kształtowanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych

  • kształtowanie i rozwijanie u ucnziów postaw solidarności z rówieśnikami z innch szkół