Dzień Patronki - 08.06.2021 r.

Patronka naszej szkoły: Święta Kinga

We wtorek, 8 czerwca, w naszej szkole odbył się kolejny doroczny Dzień Patronki poświęcony św. Kindze. Korzystając z pięknej pogody, po krótkich zajęciach w szkole, dzieci wraz z nauczycielami udali się na teren przy kościele parafialnym, gdzie miała miejsce gra terenowa. Jej celem było sprawdzenie i pogłębienie znajomości hymnu szkoły poświęconego św. Kindze. Ileż było przy tym radości i uśmiechu - zarówno ze strony dzieci jak i nauczycieli. Grę terenową zakończyło uroczyste odśpiewanie hymnu ku czci św. Kingi, litania do św. Kingi oraz Msza św. w intencji całej naszej społeczności szkolnej w świątyni.

Dzięki przygotowaniu tego dnia przez o. Nikodema i p. Halinę oraz dzięki zaangażowaniu w ten dzień nauczycieli szkoły, możemy śmiało powiedzieć w imieniu dzieci, że tegoroczny Dzień Patronki zaliczamy do udanych.