Procedura zapobiegania i przeciwdziałania koronawirusowi COVID-19