Wycieczka do kina klas 1 - 6

10.12.2021 r.

10 grudnia uczniowie klas od 1 do 6 udali się do Kina Tatry w Nowym Targu na film pt. "Clifford. Wielki czerwony pies."

Główne cele wycieczki to:

  • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej,
  • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz w środkach transportu,
  • integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej.