Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

01.09.2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej

 nr 1 im. Św. Kingi w Czarnej Górze

   1 września 2021 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021 / 2022 stacjonarnie, z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Msza św. o godz. 9 : 00

Po Mszy św. uczniowie spotykają się z wychowawcami

Przedszkolaki sala nr 1

Kl. 1 sala gimnastyczna

Kl. 2-3 sala nr 2

Kl. 4 sala nr 5

Kl. 5 sala nr 9

Kl. 6 sala nr 15

Kl.7 sala nr 15

Kl.8 sala nr 7

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zapraszamy do szkoły tylko Rodziców/Opiekunów dzieci z oddziału przedszkolnego oraz kl.1.

Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do dystansu społecznego, osłony nosa i ust, zdezynfekowania rąk.

Bardzo prosimy wszystkich Rodziców/Opiekunów o śledzenie informacji w e - dzienniku i na stronie internetowej szkoły: spczg1.edu.pl